หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3

วัดเขาชี
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ย. 2556
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการดำเนินงานปรำปี 2561 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2