หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ระบบ
สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 
ตำบลบ้านกลาง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410 ตั้งขึ้นครั้งแรกมี 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2 บ้านกลาง และหมูที่ 3 บ้านตานม สภาพพื้นที่เดิม เป็นป่าดงกว้าง พื้นที่มีภูเขาล้อมรอบลักษณะคล้ายกระด้ง จึงตั้งชื่อว่า “บ้านกลางเขา” ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านกลาง” เพื่อง่ายต่อการเรียก
ทิศเหนือ
 
ติดต่อกับ
 
ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ และ
ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก
 
ติดต่อกับ
 
ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก และ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอยู่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตำบลบ้านกลางห่างจากที่ว่าการอำเภอวังทอง ประมาณ 54 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 71 กิโลเมตร
 
ประชากรทั้งสิ้น 20,101 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 10,254 คน คิดเป็นร้อยละ 51.01

หญิง จำนวน 9,847 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 61.56 ตารางกิโลเมตร/คน
จำนวนครัวเรือน 6,033 ครัวเรือน
 
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขา มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านทาง ตอนบนของพื้นที่ มีคลองธรรมชาติผ่านพื้นที่หลายสาย
 

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจ้าง

ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และไร่ถั่ว

ทำส่วนผลไม้ เช่น มะม่วง น้อยหน่า ฝรั่ง ลำไย มะปราง มะพร้าวน้ำหอม

ทำนาข้าวเหนียว ข้าวจ้าว

ปลูกสวนยางพารา ไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจ ไม้สัก

กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทอผ้า
 
หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองปรือ 527 528 1,055 382  
2   บ้านกลาง 238 243 481 118
  3   บ้านน้ำริน 631 572 1,203 416  
4   บ้านเนินสว่าง 769 749 1,518 459
  5   บ้านนาพราน 293 260 553 196  
6   บ้านใหม่ชัยเจริญ 486 440 926 355
  7   บ้านน้ำยาง 608 547 1,155 343  
8   บ้านหินประกาย 584 567 1,151 315
  9   บ้านชุมแสง 367 346 713 164  
10   บ้านซำหวาย 375 354 729 253
  11   บ้านใหม่พนมทอง 350 307 657 246  
12   บ้านทุ่งเอี้ยง 280 258 538 151
  13   บ้านซำทองพัฒนา 228 232 460 207  
14   บ้านป่าขนุน 418 394 812 254
  15   บ้านเขาชี 193 210 403 120  
16   บ้านซำต้อง 361 315 676 208
  17   บ้านตานม 349 360 709 175  
18   บ้านทรัพย์คลองกลาง 265 271 536 146
  19   บ้านนาเหนือ 400 397 797 217  
20   บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 464 452 916 203
  21   บ้านสะพานสาม 164 163 327 96  
22   บ้านเนินพัฒนา 316 311 627 149
  23   บ้านไพรงาม 316 341 657 170  
24   บ้านใหม่ชัยมงคล 382 356 738 235
  25   บ้านน้ำริน 2 314 293 607 148  
26   บ้านใหม่ซำเตย 312 312 624 161
  27   บ้านปลายนา 264 269 533 146  
  รวม 10,254 9,847 20,101 6,033