หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ระบบ
สารสนเทศ

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกรวยจราจร จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 5342 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๓๕๘ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ ๙ สายโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายต่อเนินดอกไม้-ไร่นายสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กม ๗๖๕๓ พล. เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2194 พิษณุโลกหมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavment In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 63-052 สายบ้านเนินสว่าง - บ้านนาพราน หมู่ที่ 4 บ้านเนินสว่าง - หมู่ที่ 5 บ้านนาพราน ตำบลบ้านกลาง ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavment In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 63-052 สายบ้านเนินสว่าง - บ้านนาพราน หมู่ที่ 4 บ้านเนินสว่าง - หมู่ที่ 5 บ้านนาพราน ตำบลบ้านกลาง ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72