หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑๐ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพนมชัย-วังน้ำใส) หมู่มี่ 11 บ้านใหม่พนมทอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [ 30 ก.ย. 2564 ]ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 30 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งเอี้ยง [ 30 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๗ บ้านปลายนา [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างประกอบอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพราน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 63-053 บ้านน้ำริน-บ้านแก่งเจ็ดแคว หมู่ที่ 3-14 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36