หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ระบบ
สารสนเทศ

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ HP P๑๑๐๒ รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๒๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำริน จำนวน ๓๒ จุด ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง จำนวน ๓๒ จุด ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรัพย์คลองกลาง จำนวน ๓๒ จุด ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 126