หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ระบบ
สารสนเทศ

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ชัยเจริญ จำนวน ๓๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านซำทองพัฒนา จำนวน ๓๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง จำนวน 32 จุด ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 21 บ้านสะพานสาม จำนวน 32 จุด ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๗ บ้านปลายนา ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๗ บ้านตานม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่ซำเตย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องนับธนบัตรอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 111