หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายอะคริลิค ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับบุคลากรที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กฉ ๒๑๙๔ พล เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก EPSON L๕๖๕ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๓(กองการศึกษาฯ) [ 3 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินรถกู้ภัย เลขทะเบียน บพ 3692 พิษณุโลก เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51