หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๔๒๖๕ ยี่ห้อ FORD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์(Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5