หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
     


 
สนง.ที่ดินพิษณุโลก จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่พล 0037.5/ ว 79 ลว. 2 มี.ค. 53 [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1345 
 
แจ้งการดำเนินงานโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ พล 0037.5/ ว 76 ลว. 26 ก.พ. 53 [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1324 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมารับราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2552 เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ พล 0037.2/ว 1192 ลว. 26 ก.พ. 2553 [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1502 
 
การฝึกอบรม หลักสูตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่พล 0037.4/72  [ 25 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1285 
 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 [ 23 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1111 
 
เร่งรัดการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน " (e - Plan) [ 23 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1629 
 
แจ้งกำหนดการงานมหกรรม "รวมพลัง อบต.อุทิศตนปิดทองหลังพระ ที่ พล 0037.3/ว960 ลว. 18 ก.พ. 53 [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1027 
 
<< หน้าแรก...     1187      1188      1189      1190     (1191)     1192      1193      1194      1195     ....หน้าสุดท้าย >> 1204