หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงผลประโยชน์จากผู้บริหาร ฯ ที่พล 0037.3/ว1710 ลว. 23 มี.ค. 55 [ 23 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 722 
ซักซ้อมแนวทางการบูรณาการการจำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแระสานเชื่อมโยงแผน ด่วนมาก ที่ พล 0037.3/ว112 ลว 22 มีนาคม 2555 [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1112 
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว 113 ลว. 22 มี.ค.55 [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 756 
เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 22 มีนาคม 2555 [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1494 
ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยซื้อหอมแดง ด่วนที่สุดที่ พล 0037.3/ว 108 ลว. 22 มี.ค. 55 [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 795 
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนปฏิบัตการฯ และโครงการรองรับฯ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 21 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 956 
การกำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว1509 ลว 16 มีนาคม 2555 [ 20 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1022 
 
<< หน้าแรก...     1187      1188      1189      1190     (1191)     1192      1193      1194      1195     ....หน้าสุดท้าย >> 1,329