หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 


นายสมชาย ทองทุม
กำนันตำบลบ้านกลาง
 
 


นายคำสิงห์ เจริญชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ


นายศุภโชติ มณีชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านกลาง


นายฝ่าย คำเขียว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้ำรินสอง


นายวี มณีจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเนินสว่าง


นายสุเทน ฤทธิ์ศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านนาพราน


นายการ พันแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านน้ำยาง


นางฐิติตาภรณ์ ศานตินนท์เศรษฐ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหินประกาย


นายสมเมือง พิมปาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง


นางพรภัก พิมอูป
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านซำหวาย