หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นายสมชาย ทองทุม
กำนันตำบลบ้านกลาง
 
 


นายคำสิงห์ เจริญชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ


นายศุภโชติ มณีชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านกลาง


นายฝ่าย คำเขียว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้ำรินสอง


นายวี มณีจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเนินสว่าง


นายสุเทน ฤทธิ์ศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านนาพราน


นายการ พันแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านน้ำยาง


นางฐิติตาภรณ์ ศานตินนท์เศรษฐ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหินประกาย


นายสมเมือง พิมปาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง


นางพรภัก พิมอูป
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านซำหวาย