หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นายสุนทร แสงสี
ประธานสภา
 


นายสถาพร การรีพัฒน์
รองประธานสภา


นายอนุรักษ์ อินตา
เลขาสภา
 
 


นายลาด วงษ์สวัสดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายอรรณพ วงษ์โสภา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายณรงค์ ห้อยบุตรดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายมนัส เหม็นทัด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายกันของ วังคีรี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายลิ้นทอง ดำดิน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นางไกรสอน ฤทธิ์ศักดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นายบุญเทียน โสพรม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นายไสว มีกันหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6