หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 


นายสุนทร แสงสี
ประธานสภา
สมาชิกสภา ม.4
 


นายสถาพร การีพัฒน์
รองประธานสภา
สมาชิกสภา ม.6


นายอนุรักษ์ อินตา
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา ม.22
 
 


นายอรรณพ วงษโสภา
สมาาชิกสภา ม.1


นายณรงค์ ห้อยบุตรดี
สมาชิกสภา ม.2


นายกันของ วังคีรี
สมาชิกสภา ม.3


นางสาวฟ้าอรุณ ฤทธิ์ศักดิ์
สมาชิกสภา ม.5


นายรวม เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา ม.7


นายพเยาว์ ราชเพียแก้ว
สมาชิกสภา ม.8


นายปรารถนา ไชยการ
สมาชิกสภา ม.10


นายไพฑูรย์ คำภักดี
สมาชิกสภา ม.11


นายปรีชา หารวันนา
สมาชิกสภา ม.12