หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นายสุนทร แสงสี
ประธานสภา
 


นายสถาพร การรีพัฒน์
รองประธานสภา


นายอนุรักษ์ อินตา
เลขาสภา
 
 


นางสาวสวย สีบุตรตา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7


นายวิเชียน ราชเพียแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายธนภัทร แสงปัญญา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายจำนาน จันทะคูณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9


นายอำนวย พิมปาน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9


นายปรารถนา ไชยการ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10


นางสวัสดิ์ อาจสุธรรม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10


นายโกมล เพชรใส
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11


นายโสภณ นาอุดม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11