หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นายสุนทร แสงสี
ประธานสภา
 


นายสถาพร การรีพัฒน์
รองประธานสภา


นายอนุรักษ์ อินตา
เลขาสภา
 
 


นายประจวบ หารวันนา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12


นายปรีชา หารวันนา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12


นายสมยศ ศรีน้อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13


นางประทุมพร เดชคง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13


นางสาวสนม พุ่มพวง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14


นายสุดใจ บุญช่วย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15


นายบรรเทา ไทยภักดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15


นายบุญชู ดอนดาไพร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16


นายรังสรรค์ จันทะวงษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16