หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3

วัดเขาชี
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ย. 2556
  กิจกรรม  
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 3
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจัดประชุมพิจารณาโครงการแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในเขตอำเภอวังทอง) [ 4 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 39
 


 
กิจกรรมแจกหน้ากาากอนามัยแบบผ้าให้กับคนในชุมชน [ 25 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 38
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 47