หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยการรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ตำแหน่งคนสวน (ทักษะ)
2.พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-989096-7 สำนักปลัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 09.32 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 203 ท่าน