หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยการรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ตำแหน่งคนสวน (ทักษะ)
2.พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-989096-7 สำนักปลัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 09.32 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 175 ท่าน