หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
-ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา
 
-ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562  
 

-ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปี 2562เพื่อนำข้อมูลของท่านไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา การปฎิบัติราชกการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยสแกนคิวอาร์โค้ด

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 10.32 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 69 ท่าน