หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
ร่วมเดินขบวนงาน “Thailand Banana Word & OTOP Indo-Chin Expo 2019”  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมเดินขบวนงาน “Thailand Banana Word & OTOP Indo-Chin Expo 2019” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งนำโดยนายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายสมชาย ทองทุม กำนันตำบลบ้านกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 15.32 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X