หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปี งบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้ทราบ และให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 15.51 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 15 ท่าน