หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าครั้งที่ 2  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจัดประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าครั้งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทางอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 14.48 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน