หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดตั้งจุดคัดกรอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 ผู้ที่สัญจรไปมาภายในตำบลทั้ง 27 หมู่บ้าน ตามประกาศของทางจังหวัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ นำทีมโดยนายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจ พร้อมมอบอุปกรณ์การป้องกันและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดคัดกรอง ทั้ง 27 หมู่บ้าน โดยมีการตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2563 เวลา 10.47 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X