หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีการระบาดของโรคลัมปีสกิน  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางร่วมกับท้องถิ่นอำเภอวังทองและพัฒณากรประจำตำบลบ้านกลาง จัดการประชุมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโรคระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรก ในไทยเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสที่พบใน โค กระบือ มีเหตุทำให้โค เสียชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรผู้ทีเลี้ยงได้รับผลกระทบ ซึ่งมีจำนวน 4 ราย และโคเสียชีวิตแล้ว จำนวน 5 ตัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 16.22 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 23 ท่าน