หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ระบบ
สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 


 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อบต.บ้านกลาง)  
 

ในวันที่ 26 ธันวาคม  2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (ศปถ.อบต.บ้านกลาง) ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง ผู้แทนหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขต อบต.บ้านกลาง ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข ปลัด อบต.บ้านกลาง    
ผู้แทนภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อบต.บ้านกลาง
มีหน้าที่
1.จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ แผนงานงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอและจังหวัดและนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. อำนวยการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และรายงานให้คณะกรรมการ ศปถ.อำเภอทราบ
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต อปท.
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ อปท.
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนรับทราบ
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
และในการประชุมในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ได้มีเรื่องพิจารณา ดังนี้
- เรื่องการพิจารณาคัดเลือก 1 ตำบล 1 ชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดภัย ที่ประชุมมีมติคัดเลือก หมู่ที่ 15 บ้านเขาชี
- เรื่องการพิจารณาคัดเลือก 1 ถนนปลอดภัย ที่ประชุมมีมติ ถนนสายบ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 4 ถึง บ้านใหม่ซำเตย หมู่ที่ 26
- เรื่องการพิจารณาดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กหัวแข็ง) สวมหมวกนิรภัย 100% ครบทุกแห่งภายใน 31 มกราคม 2566
- เรื่องการพิจารณาดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 มีมติตั้งจุดตรวจทั้งหมด 4 จุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 11.28 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X