หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
ประกาศองค์เรื่องขอขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเรื่องขอขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ. ศ. 2562 ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563 ขยายออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม
2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนธันวาคม 2563
3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 ที่มีภาษีค้างชำระให้ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 2563 ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 15.32 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 18 ท่าน