หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง
1.นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
2.นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
3.ครู (อันดับ คศ.1)
4.นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
5.นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
6.เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
7.นายช่างโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
8.เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 14.17 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 25 ท่าน