หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
โครงการอบรมทำเจลล้างมือป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ม.25- ม.27  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดโครงการอบรมทำเจลล้างมือป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้ทั้ง 27 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านกลาง โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 -ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมครบแล้วทั้ง 27 หมู่บ้าน โดย ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ฝึกอบรมเพิ่มอีก 3 หมู่บ้าน รวมเป็นทั้งหมด 27 หมู่บ้าน ตามเป้าหมายของโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 11.16 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน