หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 15.16 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 36 ท่าน