หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 

 
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจัดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 15.32 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 20 ท่าน