หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   15 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563   11 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาบ้านกลางคัพ ประจำปี 2563   11 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รู้เท่าทันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   25 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รู้ข่าวสารในตำบล   17 พ.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   -ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562   17 พ.ค. 2562 106
  (1)     2      3      4      5