หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งคครภ์ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต  2 เม.ย. 2564 73
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมควบคุมป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ม.6  22 มี.ค. 2564 59
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมควบคุมโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยเจริญ  22 มี.ค. 2564 47
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุน หลักประุกันสุขภาพ  18 มี.ค. 2564 66
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมควบคุมป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ,.24  18 มี.ค. 2564 39
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมควบคุมโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินประกาย  17 มี.ค. 2564 44
หลักประกันสุขภาพ   โครงการผู้สูงอายุบริหารกายคลายปวดด้วยไม้ก้านตาล  17 มี.ค. 2564 31
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมควบคุมโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานม  12 มี.ค. 2564 52
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมควบคุมโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำยาง  12 มี.ค. 2564 34
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมควบคุมโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพราน  12 มี.ค. 2564 34
  (1)     2      3      4      5