หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 22 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)