หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3

วัดเขาชี
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ย. 2556
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติ59 [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 69  
 
แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560) [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 57  
 
แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561) [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 58  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563 [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 61  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)