หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3

วัดเขาชี
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ย. 2556
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)