หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 

ป่าไม้

ดินลูกรัง
 
มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งรับ-ส่ง จากบ้านน้ำรินถึงตลาดทรัพย์ไพรวัลย์วันละเที่ยว
 
สภาพถนนการคมนาคมในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 15 สาย

บึง,หนองและอื่น ๆ จำนวน 10 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 12 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 732 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 3 แห่ง
 
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 44 แห่ง