หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

ป่าไม้

ดินลูกรัง
 
มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งรับ-ส่ง จากบ้านน้ำรินถึงตลาดทรัพย์ไพรวัลย์วันละเที่ยว
 
สภาพถนนการคมนาคมในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 15 สาย

บึง,หนองและอื่น ๆ จำนวน 10 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 12 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 732 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 3 แห่ง
 
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 44 แห่ง