หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวลาวัลย์ จันทร์ดา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-2078296
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวทองใบ ขำเฟื่อง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2002162


นายพนม เสนานุช
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8595520


นางสุนันทา มะลิวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-281-8375