หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 


นางสาวลาวัลย์ จันทร์ดา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-207-8296
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาววิภารัตน์ ฤทธิ์ศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 082-982-7783


นางจารุณี ศรีบุตตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภาวิณี เอื้องสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิกอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาววรชพร ภาษี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายวิรัตน์ ราชพียแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางมัณฑนา สีดวงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน