หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

ระบบ
สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 
 

     
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า พัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
 
 

     
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลาง ถนน และพื้นที่สองข้างทาง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร จดพักร พัฒนาระบบการจราจร และป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง และระบบการกระจายสินค้า
 
 

     
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ยากจน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมความสามัคคี การรักษาความมั่นคงของประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ
 
 

     
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการดำเนินงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน