หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 

มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 27 แห่ง

ยังมีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใน 27 หมู่บ้าน) จำนวน 238 แห่ง
 
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 44 แห่ง
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

โรงสีเล็กไม่เกิน 15 แรงม้า จำนวน 35 แห่ง
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน 360 คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น จำนวน 165 คน
 
หมู่บ้าน อพป. 12 หมู่ จำนวน 422 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 3 รุ่น จำนวน 405 คน
 
ลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น จำนวน 250 คน
 
ลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครตำรวจบ้าน 2 รุ่น จำนวน 103 คน
 
ลูกเสือชาวบ้าน จัดตั้งใหม่ รุ่น สมานฉันท์ปรองดอง 1 รุ่น จำนวน 120 คน
 
ลูกเสือชาวบ้าน อาสาพิทักษ์ป่า 1 รุ่น จำนวน 58 คน
 
ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 1 ชุด จำนวน 86 คน